Our Store

promotion

intro05
สมัครสมาชิก [CLICK]

ถุงมือหนัง สำหรับงานอุตสาหกรรม [ALL LEATHER GLOVES]

ถุงมือหนังประเภทอื่นๆ

 

ถุงมือหนัง สำหรับงานอุตสาหกรรม  Common RANGER BESTAFE Gloves

เราเป็นโรงงานผู้ผลิตเอง.. สินค้าที่มีให้บริการประกอบด้วยดังรายการด้านล่างนี้ค่ะ

 

แบบและรายละเอีัยดของ ถุงมือหนังประเภทต่างๆ

#1)ถุงมือหนัง ประเภทแรก : ถุงมือหนังท้อง-เฟอร์นิเจอร์

เหมาะสำหรับ งานเชื่อมและงานทั่วไป ป้องกันสะเก็ดไำฟได้ดี, ป้องกันความร้อนและใช้ป้องกันงานมีคม

 #2)ถุงมือหนัง ประเภทสอง : ถุงมือหนังสำหรับงานเชื่อมอาร์กอน

เหมาะสำหรับ งานเชื่อม ลักษณะหนังมีความนุ่มสูงกว่าและใช้งานได้สะดวก

 #3)ถุงมือหนัง ประเภทสาม :ถุงมือหนังสำหรับกันความร้อน

เหมาะสำหรับ กันความร้อน แบบเสริมซับใน

#4)ถุงมือหนัง ประเภทสี่ : ถุงมือหนังแบบยาว

เหมาะสำหรับ ต้องการป้องกันความร้อนและสะเก็ดไฟ ยาวถึงไหล่
Copyright © 2011 THAIPPE.com. Power by Anusornproducts.com

247427