CHANGE LANGUAGE :

COMPANY PROFILE

Company Profile และประวัติความเป็นมาของบริษัท

THAIPPE.COM

     บริษัทได้ให้บริการสำหรับผู้ใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกประเภท มากกว่า 1000 รายการ โดยบริษัทได้จัดตั้งขึ้นเพื่อ Support งานขายให้กับลูกค้าและผู้ใช้งานได้มีโอกาส เลือกสินค้า โดยคนไทยเพื่อคนไทย (เชิงอุตสาหกรรม)


ด้วยการพัฒนา Technology 4.0 ในยุค Digital ร่วมกับรัฐบาลไทย

     ทาง www.ThaiPPE.com | เวปไซด์ ไทย พีพีอี ดอท คอม ร่วมพัฒนาเวปให้มีความทันสมัย และใช้งานง่าย โดยมุ่งเน้นในด้านความสะดวก ความรวดเร็ว และสามารถจัดส่งให้ท่านถึงหน้าบ้าน หน้าโรงงาน เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาสินค้า และการตลาดให้ทั่วถึงในประเทศและเพื่อส่งออก โดยมีความมุ่งหมายและปณิฐานอันแรงกล้าในการเป็น " ผู้นำด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุด " และการให้บริการกับโรงงานอุตสาหกรรม ในภูมิภาคของประเทศได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด


ประวัติโดยสังเขป

  • 2557 เวปไซด์ ได้เริ่มจดทะเบียน
  • 2558 เวปไซด์ ไทย พีพีอี ดอท คอม ได้นำเอาระบบ HSPQ [High speed PPE quotation] เปิดใช้งานเป็นครั้งแรก
  • 2559 มี OFFICE และทีมงานจัดตั้งเพื่อ support ให้การบริการ
  • 2560 เวปไซด์ ไทย พีพีอี ดอท คอม มีการปรับโฉมและระบบเพื่อ support ลูกค้าหลังการขาย เพื่อสะดวกในการให้บริการค่ะ

ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการจากเราค่ะ

www.Thaippe.com | เวปไซด์ ไทย พีพีอี ดอท คอม


INNOVATION & SAFETY TECHNOLOGY